Boringen av Haribo-prospektet i PL616 har nå startet, melder Noreco Norge.Selskapet eier 20 prosent av lisensen.Haribo blir boret av den halvt nedsenkbare boreriggen Transocean Searcher, og arbeidet er ventet å ta omtrent 45 dager.Haribo-prospektet ligger 10 kilometer sør-vest for Valhall-feltet i dennorske delen av Nordsjøen.Norco Norge estimerer at prospektet inneholder 69-192 millioner fat olje, med 42 prosent sjanse for suksess.I tillegg til Noreco Norge består joint venture-partnerne i PL616 av operatør Edison Norge med 25 prosent, Lime Petroleum med 15 prosent, North Energy med 15 prosent og Skagen 44 med 5 prosent.