65 mill. fat olje ekstra fra Gullfaks

Levetiden for Gullfaks A-plattformen forlenges til utover 2030.

Foto: Scanpix
Energi

Produksjonen fra hurtigutbyggingsprosjektet Gullfaks Sør økt oljeutvinning (GSO) i Nordsjøen startet 27. juli. GSO øker utvinningen i Gullfaks-området med om lag 65 millioner fat oljeekvivalenter, melder Statoil.– GSO viser hvordan vi kan øke utvinning og lønnsomhet ved hjelp av standardiserte, enkle utbyggingsløsninger tilknyttet eksisterende infrastruktur, sier Arild Dybvig, direktør for hurtigutbyggingsprosjekter i Utvikling og produksjon Norge, i meldingen.Produksjonen startet tre år etter at prosjektet ble godkjent og det er investert ni milliarder kroner i prosjektet.– Prosjektet bidrar til å utnytte ledig prosesseringskapasitet og forlenger levetiden for Gullfaks A-plattformen utover 2030, sier Marit Berling, produksjonsdirektør for Gullfaks.Statoil er operatør med en eierandel på 51 prosent., Petoro og OMV eier henholdsvis 30 og 19 prosent. 

Nyheter
Næringsliv