Dette kan gi enda lavere oljepris

Det internasjonale energibyrået (IEA) nedjusterer oljeetterspørselen for 2016.

Veksten i etterspørselen etter olje ser ut til å ha toppet i første kvartal i år, med en vekst på 1,8 millioner fat om dagen. Nå ventet IEA at veksten vil avta utover i 2015 og inn i 2016.I år ventes det i snitt en vekst i etterspørselen på 1,4 millioner fat om dagen, men IEA tar nå ned anslaget for økningen i oljeetterspørselen i 2016 til 1,2 millioner fat. Oljeprisen har falt litt tilbake igjen i det siste, men ligger fredag i overkant av 59 dollar for Brent-oljen, mens lettoljen i USA ligger på 53 dollar.Det blir også sagt at om iransk olje, som i dag er stanset av sanksjoner, kommer tilbake i markedet og Hellas kastes ut av eurosonen, kan det bli et enda større press på oljeprisen enn det som nå er tilfellet. For det er mer enn nok olje i markedet.OPEC produserte 31,7 millioner fat om dagen i juni, som er det høyeste på tre år og 1,5 millioner fat over fjoråret på samme tid. På samme tid steg oljelagrene i OECD til ny rekord i mai.Hele rapporten her