Hamstrer i REC-emisjon

Jens Ulltveit-Moes har sikret seg aksjer i REC-emisjonen og eier nå 23,44 prosent selskapet.

Jens Ulltveit-Moes UMOE har sikret seg 60 millioner aksjer i REC Silicon til kurs NOK 1,55 per aksje i en rettet emisjon i REC Silicon.Jens Ulltveit-Moe og nærstående parters direkte eierpost i selskapet er på 542.340.870 aksjer etter transaksjonen. I tillegg kommer indirekte 53.861.032 aksjer gjennom terminkontrakter.REC stiger pent på Oslo Børs.