Over 100 bekymringsmeldinger om Statoil til Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet valgte å avlegge Statoil en visitt etter stort antall bekymringsmeldinger om stressyke personer og dårlig arbeidsmiljø.

- Vi har fått et stort, et uvanlig stort, antall RAS-meldinger om arbeidsmiljøet hos Statoil fra 2011 til 2015. Vi vil ikke gi ut et eksakt tall, sier regiondirektør Borghild Rekve i Arbeidstilsynet på Vestlandet til Stavanger Aftenblad.RAS står for Register for Arbeidsrelaterte Sykdommer (RAS), og er meldinger fra leger om pasienter som har rapportert om arbeidsrelaterte sykdommer.Etter det avisen erfarer skal det være snakk om et tresifret antall, altså over hundre meldinger. Blant annet skyldtes meldingene stress, uro og andre psykososiale forhold på arbeidsplassen.Statoil tar konklusjonen til etterretning.- Etter møter med Arbeidstilsynet ble vi enige, sammen med våre ansatte og vernetjenesten, om å behandle alle omstillingssaker i et felles organ. Dette ble etablert i januar. Hensikten er at det skal være en samhandlingsarena som skal sikre effektiv og reell arbeidstakermedvirkning i henhold til hovedavtalen og arbeidsmiljøloven. Her er både fagforeningene og vernetjenesten representert sammen med ledelsen. Vi opplever at den løsningen er godt mottatt av alle parter, også myndighetene, sier pressekontakt Morten Eek i Statoil til Stavanger Aftenblad.