Produserte mindre i juni

Interoil har kommet med produksjonsoppdatering til markedet.

Energi

I snitt produserte Interoil Exploration & Production 1.343 fat oljeekvivalenter per dag fra Colombia i juni 2015. Måneden før produserte selskapet i snitt 1.370 fat oljeekvivalenter per dag.Gjennomsnittlig salgspris i juni var 53,30 dollar fatet for olje og 19,00 dollar for gass.