Råoljelagrene faller

De amerikanske råoljelagrene krymper.

Energi

Ferske tall fra det amerikanske energidepartementet viser at de amerikanske råoljelagrene falt med 4,2 millioner fat til 459,7 millioner fat i uken frem til 24. juli. Analytikerne forventet at lagrene ville øke med 0,1 millioner fat.Bensinlagrene falt med 0,4 millioner fat mens destillatlagrene økte med 2,6 millioner fat. Det var ventet en vekst i bensinlagrene på 0,1 millioner fat og en økning i destillatlagrene på én million fat.

Nyheter
Børs