REC Silicon henter penger og halverer i Moses Lake

REC Silicon merker handelskrigen mellom USA og Kina veldig godt på kroppen.

Energi

For proaktivt å styrke sin finansielle posisjon, har REC Silicon i dag hyret inn Arctic Securities og Swedbank i tilknytning til en emisjon på opptil 230 millioner ordinære aksjer.Det går frem av en børsmelding onsdag.Kursen vil bli avgjort av en bookbuilding-prosess i et intervall fra 1,50 kroner til sluttkurs 15. juli (1,60 kroner), rettet mot norske og internasjonale institusjonelle investorer.Nettoprovenyet vil gå til styrkelse av balansen og likviditetsposisjonen, så vel som generelle selskapsformål.Tilretteleggerne har mottatt forhåndsaksept fra selskapets største aksjonær Umoe AS for 60 millioner aksjer, og har også fått aksepter sånn at boken er fylt opp i den lave enden av intervallet.Les mer her.Lider under handelskrig Selskapet la i ettermiddag frem svakere kvartalstall enn ventet , og legger i rapporten ikke skjul på at selskapet lider under handelskrigen mellom USA og Kina.Som en konsekvens kutter REC Silicon grovt sett halvparten av produksjonskapasiteten ved Moses Lake-fabrikken i Washington, USA, ved å stenge ned Silane III-produksjonslinjen for resten av 2015.- Til tross for å ha verdens laveste produksjonskostnader for P-silikon, er vi ikke lenger i stand til å entre det kinesiske markedet uten en avgift på 57 prosent. Ingen av våre globale konkurrenter utenfor USA ilegges denne avgiften. De som påvirkes negativt av dette, er av den grunn kun de to amerikanske produsentene som tidligere hadde adgang til Kina, sier REC Silicon-sjef Tore Torvund i en kommentar.- Vi har opplevd veldig reelle konsekvenser av denne pågående handelskrigen, og det er vanskelig å se at den vil bli løst uten gjensidig enighet fra både USA og Kina, legger han til.Torvund legger til slutt til at fabrikken er klar for å gjenoppta produksjonen hvis disputten løses i de kommende månedene.I et forsøk på å skåne kontantbeholdningen, har REC Silicon også besluttet å stanse ekspansjonsprosjektet i reaktor 25 og 26 i Moses Lake.Derimot går selskapets joint venture i Kina på skinner mot oppstart i 2017, og byggingen har startet i Yulin.Les mer her.