Statoil-sjefen: -Merker effekten av lav oljepris

Den lave oljeprisen rammer Statoil for fullt, og resultatet i andre kvartal ble 30 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

Energi

Prisfallet preger hele bransjen, og Statoils justerte driftsresultat før skatt var på 22,4 milliarder kroner, mot 32,3 milliarder kroner ett år tidligere.Konsernsjef Eldar Sætre vil ikke våge seg på å spå prisutviklingen på kort sikt, men tror fortsatt det kan gå noe tid før det er balanse mellom tilbud og etterspørsel i oljemarkedet.– Det eneste vi kan gjøre, er å jobbe videre med forbedringsprogrammet vårt. Der er vi godt i gang, men vi har fortsatt mye å gjøre fram mot 2016, sier Sætre til NTB.Aksjen stigerMange analytikere hadde på forhånd ventet et enda dårligere resultat for Statoil, og selskapets aksjekurs er nå opp 2,9 prosent.– Resultatet er oppmuntrende, mener Sætre, og viser til et positivt kostnadsbilde og sterk produksjonsvekst.Under presentasjonen av de nye tallene la han likevel ikke skjul på utfordringene som selskapet står overfor.– Etter det kraftige prisfallet vi så mot slutten av fjoråret, har vi fullt ut sett de negative effektene på våre resultater, sa Statoil-sjefen.Han mener det fortsatt er for mye olje på verdensmarkedet i forhold til etterspørselen, og at det er vanskelig å si når balansen blir gjenopprettet. Statoils anslag er en oljepris på 80 dollar fatet i 2018, men Sætre er usikker på hvordan utviklingen blir fram til da.

Nyheter
Børs