Subsea 7 gikk på en smell

Subsea 7 kraftig ned på topp- og bunnlinjen - og planlegger kraftige kutt.

Energi

Subsea 7 hadde et resultat etter skatt 88,4 millioner dollar i 2. kvartal 2015, ned fra 265,5 millioner dollar i samme kvartal i fjor.Det var i tråd med det som var ventet. I snitt var det ifølge TDN Finans ventet et resultat på 89 millioner dollar.Resultat pr. aksje endte på 27 cent, ned fra 74 cent i samme kvartal i fjor, og helt i tråd med forventningene.Resultat før skatt var 137,2 millioner dollar, ned fra 363,2 millioner i 2. kvartal 2014, men bedre enn ventet. Ifølge TDN Finans var det i snitt ventet 128 millioner dollar.Driftsresultatet ble mer enn halvert, fra 350,8 millioner dollar til 168,8 millioner dollar. Her var det i snitt ventet 131 millioner dollar.Justert EBITDA var 275 millioner dollar, inkludert en avskrivning på 100 millioner dollar.Driftsinntektene falt med 553 millioner dollar, tilsvarende 29 prosent, til 1.352,2 millioner dollar. Her var det ventet 1.384 millioner.Gruppen vil nå kutte kostnader med å redusere kapasiteten med 12 skip og 2.500 ansatte innen tidlig 2016, noe som ventes å gi besparelser på omlag 400 millioner euro i personalkostnader og 150 millioner på skipskostnader, heter det.Selskapet melder også at det forlenger tilbakekjøpsprogrammet av aksjer på 200 millioner euro i 24 måneder, for å opprettholde forpliktelsen om å gi tilbake til aksjonærene overflødig cash.Hele rapporten

Nyheter
Energi