Får milliardkontrakt av Statoil

FMC er tildelt Johan Sverdrup-kontrakt.

Foto: Anette Westgard/Statoil. Hentet fra Det norskes hjemmesider.

Statoil har på vegne av Johan Sverdrup-partnerskapet tildelt FMC Kongsberg Subsea AS en EPC-kontrakt for undervannsutstyr til Johan Sverdrup-prosjektet. Kontrakten innebærer etablering av en ny og kostnadseffektiv standard for undervannsutstyr, skriver Statoil i en pressemelding.Kontrakten er på anslagsvis 1,3 milliarder kroner og omfatter leveranse av 13 ventiltrær og brønnhoder, samt tre undervannsbrønnrammer og kontrollsystemer.  I tillegg er det tildelt kontrakter for ettermarkedstjenester og tilleggskomponenter i tilknytning til Johan Sverdrup-feltet.Kontraktene inneholder også opsjoner for å dekke eventuelle fremtidige behov på Johan Sverdrup-feltet, samt på andre feltutbygginger på norsk sokkel.– Undervannsutstyret FMC skal levere, er viktige brikker i Johan Sverdrup-utbyggingen. Havbunnsutstyret gjør det mulig å kunne reinjisere sjøvann og produsert vann i Johan Sverdrup-reservoaret når vi kommer i produksjon. Slik oppnår vi høyest mulig utvinning og verdiskaping fra Johan Sverdrup-ressursene. Dette er gunstig for miljøet fordi vi minimerer utslipp til sjø fra feltet, sier Kjetel Digre, direktør for Johan Sverdrup-prosjektet, i meldingen.