Flex LNG-avtale i vasken

Stor LNG-transaksjon går i vasken. Nå jobber Flex videre med hovedaksjonæren John Fredriksen.

1. juli meldte Flex LNG Ltd. at de hadde blitt enige med EXMAR NV og John Fredriksens Geveran Trading Co. Ltd. om de viktigste vilkårene for en transaksjon som gjaldt selskapenes respektive LNG-aktiviteter.Nå opplyses det at partene ikke har kommet til enighet om en endelig avtale. Transaksjonen blir dermed ikke gjennomført.Flex LNG vil sammen med hovedaksjonær Geveran Trading om å konstruere to LNG-skip og undersøke muligheten for strategiske alternativer. Det slås fast at situasjonen i LNG-markedet gir interessante konsoliderings- og vekstmuligheter for selskapet.