DNB Markets oppgraderer anbefalingen på fra hold til kjøp, og løfter kursmålet fra 140 til 145 kroner, går det frem av dagens aksjerapport fra meglerhuset.Statoil sluttet på 118 kroner i går, og stiger 2,7 prosent til 121,20 kroner i tidlig handel i dag.- Statoil-aksjen har kommet ned de siste månedene og selskapet verdsettes nå med en rabatt på to prosent, basert på 12-måneders forward P/E for sammenlignbare europeiske aktører. - I gjennomsnitt har aksjen de siste fem årene vært handlet med en premie på fem prosent, basert på det samme nøkkeltallet, heter det.
Øyner høyere produksjon
DNB Markets viser videre til at selskapet legger frem tallene for 3. kvartal 28.oktober.- Etter vårt syn ser det ut til at konsensusforventningene i denne forbindelse er for lavt. Vårt EBIT-estimat for kvartalet ligger 26 prosent over konsensus i markedet. - Videre ser vi potensial for at verdsettelsen vil kunne få drahjelp av en økt produksjonsguiding for 2015, skriver meglerhuset. I et mer langsiktig perspektiv mener DNB Markets i tillegg at blant annet utviklingen av Johan Sverdrup-feltet vil kunne gi selskapet en noe høyere produksjonsvekst enn sammenlignbare aktører. - Ser vi på verdsettelsen basert på Pris/Bok, er også denne betydelig lavere enn hva eierandeler i felt har vært omsatt for gjennom de siste fem årene, avslutter meglerhuset.