- India kan bli redningen for norsk økonomi

- Hele råvaremarkedet kan bli transformert, forteller Stig Myrseth.

I denne ukens kommentar skriver investeringsdirektør Stig Myrseth i Dovre Forvaltning at India kan bli redningen for råvaremarkedet - og Norge.- I 1990 var India rikere enn Kina. I dag er imidlertid BNP per innbygger fem ganger høyere i Kina.- Men på noen områder leder India. Landet har en høyere fertilitet, og vil i 2028 overta tittelen som verdens mest folkerike nasjon, forteller han.Ifølge Myrseth handler historien om den indiske økonomien om et land med enormt potensial, men hvor vanstyre og korrupsjon hittil har ført til gjentatte skuffelser.- Dog ser vi nå tegn til at India endelig har knekt koden. BNP-veksten er for tiden på 7,5 prosent, og oppadgående. En marsjfart på åtte prosent, eller mer, det neste tiåret virker realistisk, fortsetter han om økonomien som dermed vil være verdens raskest voksende i år.- Kan transformereEn økonomisk take-off i India kan ifølge Myrseth blant annet snu opp ned på råvaremarkedet.- India har i dag et velstandsnivå som tilsvarer Kinas i 2004, og vekst fra slike nivåer er svært råvareintensiv. Videre er India i enda større grad enn Kina et råvarefattig land.- Økt råvareetterspørsel vil vanskelig kunne dekkes innenlands, fortsetter han.Mens alle frykter redusert kinesisk forbruk, snakker få om den økende indiske oljetørsten.- India passerte nylig Japan, og ble verdens tredje største oljeimportør. I år er det mulig at veksten i det indiske oljeforbruket vil overgå det kinesiske.- Økt indisk forbruk har potensial til å fjerne tilbudsoverskuddet og transformere hele råvaremarkedet i løpet av de kommende fem årene, skriver Myrseth videre.Ikke bare et blaff?Så hvorfor snakker alle om Kina og ingen om India? spør direktøren.Og svarer selv.- Én årsak er at dårlige nyheter selger bedre enn gode. En annen er utstrakt skepsis til bærekraften i det indiske oppsvinget. Hva tilsier at den rådende sterke veksten ikke er et blaff? spør han igjen.Myrseth mener tre forhold gir grunn til optimisme.- Det første er mindre byråkrati og bedre styring. Det indiske statsapparatet er fortsatt mindre effektivt enn det kinesiske, men likevel har en markant forbedring skjedd de siste årene, skriver direktøren videre.Han trekker frem at det nå tar kun 30 dager å etablere et selskap - mot 90 dager for ti år siden. Det er på kinesisk nivå.- For det andre har India gjort betydelige fremskritt innen utdannelse. Opptaket til grunnskolen nærmer seg 100 prosent, mens 70 prosent fortsetter til videregående skole og 25 prosent tar høyere utdannelse.- Det er tett opptil kinesiske nivåer, fortsetter Myrseth.Til sist peker han på teknologirevolusjonen India nå opplever.- Her kan nevnes at det i dag er 970 millioner mobiltelefonbrukere, mens antallet internettbrukere ventes å øke fra dagens 350 millioner til 670 millioner i 2020, skriver direktøren.- Potensialet er enormtMyrseth understreker avslutningsvis en grunnleggende forskjell mellom India og Øst-Asia, nemlig vekstmodellen.- Mens Kina og Japan satset på gigantselskaper, tungindustri og eksport under sin industrialisering, drives den indiske ekspansjonen av småbedrifter, entreprenørskap og tjenestesektoren, fortsetter direktøren.Mens det kan argumenteres for at Kina overinvesterer i infrastruktur, er det motsatte tilfelle i India.- Alle som har vært der, vet at landet har et akutt behov for å oppgradere veinettet, jernbaner og havner. Med en urbaniseringsrate på 32 prosent mot 53 prosent i Kina er det dessuten et enormt potensial for boligbygging og byvekst, avslutter Myrseth.