Shell kom mandag morgen med en oppdatering rundt Burger J-brønnen i Chukchisjøen i Alaska.Det opplyses at selskapet avslutter leteaktiviteten utenfor Alaska i overskuelig fremtid.Det vises både til resultatet fra «Burger J»-brønnen, høye kostnader knyttet til prosjektet, samt det utfordrende og uforutsigbare føderale regulatoriske miljøet for offshore Alaska.Det opplyses at Shell har funnet indikasjoner på olje og gass i Burger J-brønnen, men at disse ikke er tilstrekkelige til å rettferdiggjøre videre leting på Burger-prospektet.Shell regner med å ta nedskrivninger som følge av dettte.Shells Alaska-eiendeler er balanseført med om lag 3,0 milliarder dollar. 1,1 milliarder dollar i fremtidige kontraktsforpliktelser kommer i tillegg.