Operatøren Statoil har presentert et oppdatert, foreløpig estimat for investeringskostnader for første fase av Johan Sverdrup-utbyggingen for sine partnere, går det frem av en børsmelding Det norske har sendt ut fredag.Estimatet viser en nedgang i investeringskostnadene, og kommer som følge av en positiv markedsreaksjon på kontrakter og innkjøpsordre.I planen for utbygging og drift (PUD) godkjent av olje- og energidepartementet 20. august i år var investeringskostnadene anslått til 117 milliarder kroner i reelle termer (2015-kroner) og 123 milliarder kroner i nominelle termer.Investeringskostnadene har i det oppdaterte estimatet blitt redusert med ni milliarder til 114 milliarder kroner (i nominelle termer), om en ifølge Det norske antar de samme valutaforutsetningene som i PUD-en. Avsetninger til uforutsette endringer (i kroner) er uendret i det oppdaterte estimatet, og reflekterer risiko knyttet til omfang, tidslinje og prosjektgjennomføring.