Flere og flere offshore-fartøyer legges i opplag.– Det blir flere og flere for hver dag. På kort sikt skal det bli verre, sier skipsmegler Gøran Røstad i Westshore Shipbrokers til Finansavisen.Ved årsskiftet kan nærmere 100 skip være tatt ut av markedet.63 offshore-fartøyer ligger for øyeblikket i opplag,til nyhetsformidleren Maritime.no. På nettstedet finner vi også kart over hvor de ulike skipene ligger. ligger nå 15 ankerhåndteringsfartøyer (AHTS-er), 49 plattform-supplyskip og fire MPSV-er i opplag.