Farstad Shipping har fått beskjed fra Petrobras i Brasil om terminering av kontrakten for PSV Far Strider (forsyningsskip), går det frem av en børsmelding.Skipet forventes dermed å gå av kontrakt i midten av november.
Tre forlengelserTre nye kontrakter
Samtidig melder det Ålesund-baserte selskapet om tre kontraktsforlengelser. Esso Australia har erklært sin opsjon på å forlenge kontrakten for PSV Far Supplier for en periode på tre år. Oppstart vil være i direkte fortsettelse av dagens kontrakt.Woodside Energy har erklært den første opsjonsperioden på seks måneder vedrørende forlengelse av kontrakten for AHTS Far Sirius (ankerhåndteringsskip). Skipet er dermed sikret kontrakt til august 2016, med mulighet for en ytterligere forlengelse på 2 x 6 måneder.Woodside Energy har også forlenget kontrakten for PSV Lady Grace for en periode på opptil 240 dager.Samme selskap har i tillegg inngått kontrakter for PSV Far Starling, PSV Far Skimmer og PSV Far Spirit forbindelse med selskapets aktiviteter offshore Korea og Myanmar. Skipene er dermed sikret beskjeftigelse til januar 2016.De kommersielle betingelsene er ifølge meldingen konfidensielle mellom partene.Farstad Shipping stiger 1,8 prosent til 14 kroner i torsdagens handel på Oslo Børs.TIl tross for dagens opptur, er aksjen ned over 70 prosent så langt i år.