Basert på foreløpige tall venter Spectrum-ledelsen seg nettoinntekter på 18 millioner dollar i 3. kvartal, går det frem av en børsmelding fredag.I samme periode i fjor var nettoinntektene 53 millioner dollar.Selskapet forteller også om endringer i lånevilkårene med virkning fra ultimo 4. kvartal.Forholdet netto rentebærende gjeld/12-måneders EBIT har blitt erstattet med netto rentebærende gjeld/12-måneders EBITDA fratrukket multiklientinvesteringer («MC capex»).«MC capex» er da eksklusive oppkjøpet av Fugros multiklientbibliotek.De nye lånevilkårene er ifølge selskapet bedre tilpasset kontantstrømmen i Spectrums forretningsmodell.Spectrum legger frem sine tall for 3. kvartal 30. oktober.