North Energy selger nå sin 10 prosent andel i PL 708 i Barentshavet til Pure E&P Norway AS, opplyses det i en melding."Transaksjonen er en del av North Energys pågående strategiske prosess, med fokus på kostnadseffektivisering og optimalisering av lisensporteføljen", heter det i meldingen.Lisensen vil etter gjennomføring av avtalen bestå av Lundin Norway AS, operatør med 40 prosent eierandel, LUKOIL Overseas North Shelf AS 20 prosent, Edison Norge AS 20 prosent, Lime Petroleum Norway AS 10 prosent og Pure E&P Norway AS 10 prosent eierandel.Effektiv dato for avtalen er satt til 1. januar 2015, og avtalen er betinget av godkjennelse fra norske myndigheter.