Nå blir det mer biodrivstoff i Norge

Fra nå av skal minst 5,5 prosent av drivstoffet i veitrafikken i Norge være biodrivstoff. En milepæl, mener miljøstiftelsen Zero.

kø, rush, ring 3, biler

De nye reglene ble vedtatt av Stortinget i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett tidligere i år. Torsdag ble regelverket endelig fastsatt av Finansdepartementet, og det trer i kraft umiddelbart.Omsetningskravet for biodrivstoff øker med de nye reglene fra 3,5 prosent til 5,5 prosent av den samlede mengden drivstoff som brukes i veitrafikken.Samtidig justeres drivstoffavgiftene. Biodrivstoff som omsettes utover de 5,5 prosentene, fritas for avgift, mens det blir full avgift på biodrivstoff opp til omsetningskravet.Kåre Gunnar Fløystad i Zero mener de nye reglene er «starten på en ny æra» for fornybart drivstoff i Norge.– Nå får fossilt drivstoff konkurranse over hele landet, sier Fløystad.– Sammen med el og hydrogen bidrar denne innføringen av biodrivstoff til at det grønne skiftet er i gang for alvor i transportsektoren, sier han.Venstre mener biodrivstoff er helt nødvendig for å få fart på omstillingen.– Økt omsetningspåbud vil gi mer bruk av biodrivstoff, som gjør at vi kutter utslipp, tar i bruk fornybare alternativer, og bygger en norsk næring for fremtiden, sier nestleder Ola Elvestuen. (©NTB)