Noreco-produksjonen falt med over 10 prosent

Norwegian Energy Company ASA (Noreco) reduserte produksjonen fra august til september med drøye 10 prosent.

Norwegian Energy Company ASA (Noreco) estimerer at september-produksjonen netto var på 3.186 fat oljeekvivalenter (boe) per dag, mot 3.561 fat i august.Netto realisert pris var 43,2dollar per boe (46,3 dollar per fat olje)Slik var produksjonen på de ulike feltene (august-tall i parentes)

  • Huntington: 2.703 (3.084)Huntington: 2.703 (3.084)
  • Oselvar: 483 (478)Oselvar: 483 (478)
  • Lulita: 0 (0)Lulita: 0 (0)
Totalt : 3.186 (3.561)