Odin dumper North Energy-aksjer

Odin-fond har kvittet seg med North Energy-aksjer.

Fond forvaltet av Odin Forvaltning AS har i dag solgt 2.330.033 aksjer North Energy ASA.Ny beoldning er 5.359.614 aksjer, som utgjør 4,5 prosent av aksjekapitalen.North Energy er sist omsatt for 1,23 kroner, uendret.