Statoil har sammen med partnerne OMV og Petoro startet verdens første våtgasskompresjon på havbunnen på Gullfaks-feltet i Nordsjøen., opplyses det i en melding.Teknologien øker utvinningen med 22 millioner fat oljeekvivalenter (oe) og forlenger platåproduksjonen med om lag to år fra Gullfaks Sør Brent-reservoaret.- Vi er veldig stolte over å ha gjennomført et så krevende nybrottsprosjekt med oppstart før opprinnelig plan, sier konserndirektør for Teknologi, Prosjekter og Boring. Havbunnsbasert prosessering og gasskompresjon representerer neste generasjons olje- og gassutvinning. Med dette har vi tatt et stort steg framover, Margareth Øvrum, i en kommentar.I midten av september startet Statoil også Åsgard havbunnsgasskompresjon.- Vi ser store muligheter for våtgasskompresjon på norsk sokkel. Det er et effektivt system og et konsept som kan brukes for økt utvinning på små og mellomstore felt. Vi jobber for å identifisere flere kandidater som kan egne seg, sier områdedirektør for Drift Vest, Kjetil Hove.