OPEC er nå ute med sin månedsrapport for oktober.
Etterspørsel2016-etterspørselen revideres opp 30.000 fat til 94,11 millioner fat. Etterspørselsveksten blir dermed estimert til 1,25 millioner fat per dag.TilbudTilbudet av non-OPEC-olje anslås dermed altså å falle 130.000 fat per dag fra 2015 til 2016. September-anslaget var en tilbudsvekst på 160.000 fat per dag. Hele rapporten her.
Der blir anslaget for verdens oljeetterspørsel i 2015 høynet med 70.000 fat til 92,86 millioner fat per dag, sammenlignet med september-rapporten.Det vil i så fall tilsvare en etterspørselsvekst på 1,50 millioner fat per dag - mot 1,46 millioner fat per dag ved forrige korsvei.I september-rapporten ble etterspørselsveksten estimert til 1,29 millioner fat per dag.Sammenlignet med september-rapporten er etterspørselen etter OPEC-olje oppjustert med 300.000 fat til 29,6 millioner fat per dag i 2015.For 2016 er oppjusteringen på 500.000 fat til 30,8 millioner fat per dag.På tilbudssiden anslår OPEC tilbudet av olje fra land utenfor organisasjonen (non-OPEC supply) til 57,24 millioner fat per dag i 2015, tilsvarende en nedjustering på 190.000 fat per dag.2016-tilbudet har blitt jekket ned med 480.000 fat til 57,11 millioner fat per dag.OPEC-produksjonen i 3. kvartal 2015 var 31,52 millioner fat per dag. I 2014 kom den inn på 30,07 millioner fat per dag.Til slutt anslår OPEC fortsatt en vekst i verdensøkonomien på 3,1 prosent i 2015 og 3,4 prosent i 2016. Det er uendret fra september-rapporten.