OPEC er nå ute med sin månedsrapport for oktober.Her, mens tilbudssiden i land utenfor organisasjonen (non-OPEC supply) estimeres å falle fra 2015 til 2016.OPEC spår et oljetilbud fra Norge på 1,92 millioner fat per dag i 2015. Anslaget, som er uendret fra forrige rapport, vil i så fall utgjøre en økning på 30.000 far per fra 2014. Foreløpige tall fra Oljedirektoratet viste en daglig august-produksjon på 1,92 millioner fat olje, NGL (natural gas liquids) og kondensat, hvorav olje utgjorde 1,56 millioner fat.I 2016 anslår OPEC at det norske oljetilbudet stiger med 20.000 fat til 1,94 millioner fat per dag, et anslag som også er uendret fra september-rapporten.OPEC venter at rundt 240.000 fat per dag vil bli lagt til Norges 2016-produksjon hovedsaklig i kraft av såkalte «project ramp-ups» i eksempelvis Gudrun, Åsgard, Valemon, Troll, Goliat og Knarr.I tillegg vil det nye Edvard Grieg-prosjektet ifølge organisasjonen bidra med 40.000 fat per dag.