OPEC føler seg trygge på at vi vil se et bedre balansert marked i 2016, sier generalsekretær Abdullah el-Badri.– De siste månedene har vi sett en fallende produksjon utenfor OPEC og en økning i den globale etterspørselen, sier Badri, men innrømmer at det fortsatt er et overskudd på tilbudssiden. Han understreker at stabilitet er viktig for et oljemarked som er inne i en «svært utfordrende periode». Opec-sjefen sier de underliggende faktorene i markedet ikke gir grunnlag for en så lav oljepris som vi ser i dag. Siden 2014 har prisen på råolje falt med rundt 60 prosent.Innen 2040 spår Badri en etterspørsel på 110 millioner fat per dag mot dagens 93, noe han sier vil kreve investeringer på 10.000 milliarder dollar de neste 25 årene.Kuwaits energiminister Mohammed bin Saleh al-Sada, som er fungerende president i OPEC, sier det er tegn på at oljeprisen vil stige til neste år og at bunnen er nådd. Oppjusterte forventninger til veksten i verdensøkonomien gjør at han tror etterspørselen etter olje vil øke med mellom 1,3 og 1,5 millioner fat per dag. (©NTB)