Petrobras planlegger som ledd i arbeidet med å kutte kostnader å redusere sin riggflåte med ytterligere 9-10 enheter, skriver Upstream ifølge TDN Finans. Statsoljeselskapet vil kutte ratene på riggene som blir beholdt.Slik Upstream forstår det, sikter Petrobras mot en flåte på 35 rigger innen midten av 2016, som er omtrent halve størrelsen av flåten for to år siden.