Ifølge næringslivsavisen Sysla ble det tidlig klart at det strider med instruksen fra Arbeids- og sosialdepartementet at Ptil-ansatte har økonomiske interesser i selskaper tilsynet har kontrollmyndighet over.I mai endret Ptil endrer praksisen for ansatte med slike aksjer. Tilsynet søkte samtidig unntak fra instruksen for åtte ansatte med aksjer. Tilbakemeldingen fra departementet er at ansatte som har tilsynsansvar og kontakt med selskapene, ikke skal eie aksjer, skriver Sysla og Offshore.no.Seks medarbeidere får derfor avslag på søknaden, mens to ansatte som utelukkende har administrative oppgaver, får beholde aksjene.Ifølge Sysla hadde hele 26 ansatte i både Ptil og Oljedirektoratet Statoil-aksjer for 3,5 millioner kroner. Både forskere og professorer gikk tidligere i år ut og kritiserte praksisen.For de ansatte i Oljedirektoratet er det fortsatt ikke konkludert. (©NTB)