JP Morgan har kuttet kursmålet på Petroleum Geo-Services fra 34 til 29 kroner, mens kursmålet på TGS-Nopec er kuttet fra 162 til 155 kroner, melder TDN Finans.Meglerhuset har en «underweight»-anbefaling på PGS og en nøytral anbefaling på TGS.JP Morgan ser for seg et fall i den globale etterspørselen for marin seismikk på ti prosent i 2016. Det ventes ytterligere press på dagratene når dette kombineres med vedvarende overflødig kapasitet i markedet.PGS faller 1,4 prosent til 38,35 kroner, mens TGS faller 0,2 prosent til 167,80 kroner.Det er 24 prosent ned til kursmålet på PGS, mens det er 8 prosent ned til kursmålet på TGS.