Statnett lover «historisk løft» for strømnettet

I løpet av de neste fem årene skal Statnett investere mellom 40 og 55 milliarder kroner i strømnettet.

Foto: Scanpix

Det kommer fram i Statnetts nettutviklingsplan, som ble lagt fram torsdag.– Vi er i gang med et historisk løft for utvikling og opprusting av kraftsystemet vårt, sier Håkon Borgen, konserndirektør for teknologi og utvikling i Statnett.De høye investeringene skyldes befolkningsvekst i de store byene, behov for opprusting av gamle anlegg, økt produksjon fra fornybare energikilder og vekst i industrien.I den påfølgende femårsperioden, fra 2021 til 2025, er det ventet investeringer på mellom 10 og 15 milliarder kroner. (©NTB)