Færre rigger i drift

Baker Hughes' riggtelling for USA viser færre enheter i drift.

Energi

Baker Hughes melder at deres riggtelling for USA viste 757 rigger per 20. november, ned 10 fra uken før, melder TDN Finans.Antall amerikanske oljerigger var 564, ned ti fra uken før, mens antall gassrigger var uendret på 193.Riggtellingen for Canada viste ifølge nyhetsbyrået i samme periode 166 rigger i drift, ned 10 fra uken før.

Nyheter
Næringsliv