Norsk olje og gass: – Norske oljeinvesteringer snur i 2017

Det ventes en sterk nedgang i oljeinvesteringene på norsk sokkel i år, neste år og i 2017, men deretter en betydelig oppgang i 2018 og 2019, viser prognosene fra Norsk olje og gass.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen - Foto: Scanpix
Energi

– Det forventes betydelig nedgang i investeringene i 2015, 2016 og 2017, sa administrerende direktør i organisasjonen, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, da han presenterte konjunkturrapporten for 2015 i Oslo onsdag.– Vi anslår at det snur i 2017 og forventer en betydelig oppgang i investeringene i 2018 og 2019, la han til.Bransjen er inne i en vanskelig tid. I tillegg til svakere investeringer på sokkelen er oljeprisen mer enn halvert det siste halvannet året.Sammenfatningen fra bransjeorganisasjonen er likevel optimistisk:– Våre konklusjoner er at det er et stort behov for norsk olje og gass i perioden fremover, sier Schjøtt-Pedersen.Nedgang etter oppgangHan viser til at det trolig er svært store gjenværende ressurser på norsk sokkel. Dette er energi verden vil ha bruk for i tiårene fremover, til tross for økt tilgang på fornybar energi og behovet for å løse klimautfordringen, mener han.Schjøtt-Pedersen understreket at dagens nedgang i investeringene i Norge er krevende for dem som rammes, men la til:– Samtidig er det viktig å minne om at denne nedgangen kommer etter en periode med svært sterk vekst. Investeringene ble firedoblet i årene 2000-2014.Han minnet også om at det gigantiske Johan Sverdrup-feltet alene betyr investeringer på anslagsvis 117 milliarder kroner.Pris bare én årsakSchjøtt-Pedersen peker også på at Norsk olje og gass venter en sterkere nedgang enn det Statistisk sentralbyrå (SSB) tidligere har lagt til grunn.Han understreker at fallet i oljeprisen bare er en del av bildet, og at det ikke var dette som utløste investeringsnedgangen i Norge.– En viktig årsak til nedgangen i investeringene er at selskapene går gjennom prosjektene på nytt. Samtidig betyr reduksjonen i kostnader at investeringsnivået fremover påvirkes nedover, ganske enkelt fordi hvert enkelt felt trenger mindre investeringer, sier han.Norsk olje og gass er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv