Oljeknøtt innfører 4 dagers-uke

Questerre kutter arbeidsuken, lønningene og styrehonorarene.

St. Edouard-brønnen i Quebec, Canada. Questerre. Skifergass.
Energi

Questerre-styret har besluttet å redusere antall arbeidsdager i uken fra fem til fire. Det betyr også at lønnen blir tilsvarende redusert med 20 prosent.Styrehonorarene kuttes med nye 10 prosent, etter tidligere kutt på 10 prosent i 1. kvartal. Bakgrunnen for kuttene er at selskapet vil opprettholde den finansielle fleksibiliteten med dagens svake prisklima for råvarer. 

Nyheter
Børs