- Risikoen i oljeinvesteringer vesentlig størst på nedsiden

Kuttes renten før jul? Ekspertene er fortsatt splittet etter dagens tall.

Energi

SSBs oljeinvesteringstelling viser tirsdag at operatørene på norsk sokkel nå anslår investeringene innen næringene utvinning og rørtransport av olje og gass til å bli 171 milliarder kroner for 2016. Det er ned fra 181,2 milliarder kroner i august-tellingen.Anslaget for 2016 for utvinning og rørtransport er 5,6 prosent lavere enn anslaget gitt i forrige kvartal. Nesten hele nedgangen fra forrige måling kommer i letevirksomheten. Oppgitte investeringer for leting i 2016 er nå 21,5 milliarder kroner, ned hele 35,2 prosent fra forrige kvartals måling.- Ikke mye ny informasjon her Økonomene i DNB, Nordea og Handelsbanken mener investeringsutsiktene stort sett er på linje med Norges Banks estimater.- Norges Bank har spådd investeringsaktiviteten ned 12,5 prosent på årsbasis i 2015, og 10,0 prosent i 2016 (i reelle termer). Men vi merker oss at den nylig publiserte konjunkturrapporten fra Norsk Olje og Gass er mer negativ enn sentralbanken, skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken i en oppdatering. - Dette kan få Norges Bank til å senke investeringsestimatene ved inngangen til 2017, og med det den lange enden av rentekurven, fortsetter han. Gonsholt Hov mener likevel at dagens rapport ikke gir mye ny informasjon om den videre banen for styringsrenten. - Vår gjetning er at Norges Bank holder renten uendret i desember, men at renten blir kuttet i mars 2016, skriver han.Les også: - Heller mot rentekutt- Null prisvekst er en god gjetningSeniorøkonom Erik Bruce i Nordea Markets bemerker at Norges Bank-spådommen om et fall på 10,0 prosent i oljeinvesteringene neste år er i reelle termer. - Oljeinvesteringstellingen er i nominelle termer. På den ene siden har vi en svak krone som gjør utenlandske investeringsvarer dyrere, på den andre faller riggratene som en stein, så vi mener at null prisvekst er en god gjetning, skriver han i en oppdatering. - Hvis det er tilfellet, vil Norges Bank vurdere oljeinvesteringstellingen til å være på linje med sitt syn. Vi står på uendret rente i desember, fortsetter Bruce.- Vesentlig mer risiko på nedsidenIfølge DNB Markets var usikkerheten rundt oljeinvesteringene i stor grad knyttet til anslaget for leteinvesteringene, og her ble altså et nivå på 21,5 milliarder kroner oppgitt. - Vi tror fortsatt det er noe nedsiderisiko på de tallene i de neste tellingene. Norges Bank har nå fått bekreftet synet om en vesentlig nedgang i oljeinvesteringene til neste år, skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i en kommentar. - Vi synes tellingen er godt i tråd med en volumnedgang på 10 prosent, men med vesentlig mer usikkerhet på nedsiden enn på oppsiden, fortsetter han.Dette trekker ifølge meglerhuset isolert sett i retning av rentekutt.- Men dette tallet alene er ikke nok til at Norges Bank vil kutte før årsslutt. Når vi likevel venter kutt i desember, er det fordi vi tror Norges Banks vil være frempå og vise at den gjør sitt for å understøtte veksten i norsk økonomi og holde inflasjonsforventingene oppe, avslutter Aamdal.

Nyheter
Næringsliv