SSB: Venter kutt i oljeinvesteringene

Fersk statistikk fra SSB viser at operatørene på norsk sokkel anslår lavere oljeinvesteringer til neste år.

Plattform - Foto: Scanpix
Energi

Anslagene for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder nå på et fall i 2016, opplyser SSB tirsdag morgen.Dette skyldes hovedsakelig et klart fall i anslaget for letevirksomheten innen olje- og gassutvinningen.I investeringsundersøkelsen som ble gjennomført i november anslås samlede investeringer innenfor olje- og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2015 til 237,4 milliarder kroner målt i løpende verdi.Estimatet er 9,4 prosent lavere enn tilsvarende tall for 2014. Nedgangen skyldes et kraftig fall på 11,8 prosent innenfor olje og gassvirksomheten, skriver SSB.Samlede investeringer for 2016 anslås nå til 219,4 milliarder kroner, som er 5,4 prosent lavere enn tilsvarende tall for 2015. Nedgangen i 2016 har sin bakgrunn i at det nå indikeres et klart fall innenfor olje- og gassvirksomheten, men fallet dempes av at anslagene indikerer økte investeringer innenfor industri og kraftforsyning.Klar nedgang i olje og gassOperatørene på norsk sokkel anslår nå investeringene innen næringene utvinning og rørtransport av olje og gass til å bli 171 milliarder kroner for 2016, det er ned fra 181,2 milliarder kroner i august.Dette er 9,3 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2015, gitt i 4. kvartal 2014, skriver SSB.Det er særlig anslagene for investeringer innen letevirksomhet, felt i drift og rørtransport som reduseres sammenlignet med tilsvarende tall for 2015, mens tallene indikerer moderat oppgang innenfor kategoriene feltutbygging, landvirksomhet samt nedstengning og fjerning.Kutt i letebudsjetteneAnslaget for 2016 for utvinning og rørtransport er 5,6 prosent lavere enn anslaget gitt i forrige kvartal. Nesten hele nedgangen fra forrige måling kommer innenfor letevirksomheten. De oppgitte investeringene for leting i 2016 er nå på 21,5 milliarder kroner. Det er en nedgang på hele 35,2 prosent fra forrige kvartals måling, ifølge SSB.Praktisk talt hele nedgangen kommer innen segmentet undersøkelsesboring.Operatørenes leteanslag gitt i førstegangsanslaget i juni og så i august-undersøkelsen, var basert på foreløpige lisensbudsjetter. Gjennom høsten har disse budsjettforslagene blitt vurdert opp mot oljeselskapenes investeringsrammer for letevirksomheten.Uendret for 2015Investeringene for 2015 innenfor næringene rørtransport og utvinning av olje og gass blir nå anslått til 192,8 milliarder kroner, og er på samme nivå som i forrige kvartals måling, skriver SSB.Sammenlignet med anslaget for 2014 fra 4. kvartal i fjor antyder det nye 2015-anslaget en nedgang i investeringene på 11,8 prosent. Ved forrige kvartals måling indikerte operatørenes anslag et fall på 15,1 prosent. Den lavere nedgangen som nå indikeres har sammenheng med at 2014- anslagene gitt i fjor ble kraftig nedjustert fra undersøkelsen i 3. kvartal til undersøkelsen i 4. kvartal.Det er særlig investeringene til feltutbygging, felt i drift og leting som viser nedgang sammenlignet med tilsvarende tall for 2014, mens investeringer til landvirksomhet samt fjerning og nedstengning viser oppgang.I tråd med NB-estimat- Nedgangen i estimatet i denne november-målingen kontra august-målingen overrasker verken Norges Bank eller SpareBank1 Markets. Vi fortsetter derfor å helle i retning av at Norges Bank heller kutter renten på rentemøtet den 17. desember enn i mars neste år, skriver sjeføkonom Shakeb Syed i SpareBank1 Markets.- Dog får vi flust med viktige makrotall denne uken og neste uke, som blir viktige for vår rentevurdering. Vi ønsker å se an disse tallene før vi uttaler oss mer bastant. Tallene som vi sikter til er arbeidsmarkedstall (både fra AKU og NAV), detaljomsetning, kredittvekst, industri-PMI, boligpriser og Norges Banks regionale nettverksrapport, skriver han videre.Ventet nedgangKonsensus blant økonomene var på forhånd at anslagene skulle videre ned, skriver TDN Finans.I august ble investeringsanslaget for 2016 anslått til 181,2 milliarder kroner, ned fra 184,9 milliarder kroner i mai. I august var 2015-anslaget på 193 milliarder kroner.- Vårt anslag er betydelig svakere enn det Norges Bank har lagt til grunn for 2016. Hvis det slår til, må de nedjustere og vurdere om nedgangen blir så dyp at de må trå til med flere rentekutt snart, sa seniorøkonom Øystein Børsum i Swedbank, som nå venter oljeinvesteringer på 160 milliarder kroner i 2016, til TDN tirsdag.Sjeføkonom Stein Bruun i SEB ventet også en betydelig nedjustering i anslagene, og viste til at letebudsjettene ikke var endelige ved forrige telling. - Anslaget på leteinvesteringene viste i forrige rapport en oppgang i 2016, og vi venter at det blir reversert denne gangen, sa Bruun til TDN.Les hele rapporten her!

Nyheter
Næringsliv