Svakere fra Reach Subsea

Tredjekvartalsresultatet falt med to tredjedeler i 3. kvartal.

Foto: Reach Subsea
Energi

Reach Subsea ASA melder om et resultat før og etter skatt på 2,4 millioner kroner i 3. kvartal 2015, mot 7,5 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble 0,03 kroner, mot 0,10 kroner ved samme korsvei i fjor.Driftsresultatet ble 3,2 millioner kroner, mot 7,6 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 192,8 millioner kroner, sammenlignet med 101,7 millioner kroner i 3. kvartal 2014.Her er rapporten

Nyheter
Børs