Tror det blir nye kutt i oljeanslagene

Økonomene tror anslagene for oljeinvesteringene skal ned.

gass, olje, gassflamme
Energi

Tirsdag legger SSB frem oljeinvesteringstellingen for 4. kvartal.Konsensus blant økonomene er at anslagene skal videre ned, skriver TDN Finans.I august ble investeringsanslaget for 2016 anslått til 181,2 milliarder kroner, ned fra 184,9 milliarder kroner i mai. I august var 2015-anslaget på 193 milliarder kroner.- Vårt anslag er betydelig svakere enn det Norges Bank har lagt til grunn for 2016. Hvis det slår til, må de nedjustere og vurdere om nedgangen blir så dyp at de må trå til med flere rentekutt snart, sier seniorøkonom Øystein Børsum i Swedbank, som nå venter oljeinvesteringer på 160 milliarder kroner i 2016, til TDN.Sjeføkonom Stein Bruun i SEB venter også en betydelig nedjustering i anslagene, og viser til at letebudsjettene ikke var endelige ved forrige telling.- Anslaget på leteinvesteringene viste i forrige rapport en oppgang i 2016, og vi venter at det blir reversert denne gangen, sier Bruun til nyhetstjenesten.Norges Bank venter en nedgang i petroleumsinvesteringene på 12,5 prosent i 2015 og ti prosent i 2016. Bruun tror anslagene kan bli lavere enn dette.Også Nordea Markets støtter synet om at investeringene skal ned, skriver TDN. Meglerhuset mener imidlertid at sentralbanken har tatt hensyn til dette.«Tellingen må altså vise en enda kraftigere nedjustering av leteinvesteringene eller at andre deler av investeringene blir justert ned for at vi og Norges Bank skal endre syn på oljeinvesteringene og de økonomiske utsiktene», skriver Nordea-økonomene i en oppdatering.

Nyheter
Børs