Venter mye lavere investeringer på norsk sokkel

NOROGS konjunkturrapport for 2015 er klar.

Olje - Foto - Scanpix
Energi

Norsk olje og gass (NOROG) ser et investeringsnivå på norsk sokkel på 132-185 milliarder kroner pr år frem til 2020. Det fremgår av NOROGS konjunkturrapport for 2015.I 2015 ventes et investeringsnivå på 185 milliarder kroner, ned fra anslaget om 197 milliarder kroner i fjorårets rapport.«Investeringene på norsk sokkel vil falle også i 2016 og 2017. Det arbeidet som selskapene nå gjennomfører, vil i seg selv føre til at investeringene blir lavere fordi kostnadene ved de enkelte prosjektene kan reduseres. Nedgangen anslås å snu i 2017, og investeringene ventes å øke betydelig igjen både i 2018 og 2019», heter det i rapporten.I konjunkturrapporten for 2014 anslo NOROG også at investeringene i perioden 2015-2019 ville ligge på 190-200 milliarder kroner årlig.Hovedscenarioet tar utgangspunkt i en oljepris på 70 dollar per fat som grunnlag for investeringsbeslutninger.Krevende år «Norsk petroleumsnæring har lagt bak seg et krevende år. Etter år med svært høy aktivitet og stabilt høye energipriser, har et stadig høyere kostnadsnivå gjort det nødvendig med omstilling og effektivisering i næringen. Det sterke fallet i oljeprisen siden juni i fjor har bidratt til å forsterke dette behovet», skriver NOROG.- Den nødvendige omstilling som må til er godt på vei. Mange av oljeselskapene satte i gang tiltak for å bremse og redusere den høye kostnadsutviklingen, allerede før fallet i oljeprisen satte inn, sier adm. direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i en kommentar.Hele rapporten finner du her!

Nyheter
Børs