Bygger ut Oseberg for åtte milliarder

Statoil har levert utbyggingsplan for Oseberg-feltet.

Energi

Olje- og energiminister Tord Lien mottok fredag en utbyggingsplan for Oseberg-feltet.Statoil har på vegne av rettighetshaverne levert en plan for utbygging og drift (PUD) for Oseberg Vestflanken 2. De utvinnbare reservene knyttet til dette prosjektet er om lag 100 millioner fat oljeekvivalenter.Forventede investeringskostnader er 8,2 milliarder kroner, og antatt produksjonsstart er i 2. kvartal 2018.- Dette prosjektet bidrar til å opprettholde produksjonen og å øke utvinningsgraden. I den krevende situasjonen næringen er i er det særlig viktig at selskapene fatter investeringsbeslutninger som her på Oseberg, sier olje- og energiminister Tord Lien i en kommentar på departementets hjemmesider.Ubemannet plattform Oseberg-feltet i Nordsjøen karakteriseres som et av de største feltene på norsk sokkel som vil skape store verdier for Norge i tiår fremover.Den valgte utbyggingsløsningen er en ubemannet brønnhodeplattform. Den vil bli den første plattformen av sitt slag på norsk sokkel.Utbyggingsløsningen skal bidra til fleksibilitet og til lavere kostnader.Statoil er operatør med 49,3 prosent eierandel. Øvrige partnere er Petoro (33,6 prosent), Total (14,7 prosent) og ConocoPhillips (2,4 prosent).Les mer her. Dette tror oljeanalytiker Torbjørn Kjus om oljeprisen fremover