Fred. Olsen Energy på ferde

Fred. Olsen Energy kjøper deler av et obligasjonslån.

Energi

Fred. Olsen Energy har kjøpt 156 millioner kroner i obligasjonslånet FOE04, opplyses det i en melding.Etter transaksjonen er netto utestående 1.244 millioner kroner.Les hele meldingen her.