Olje: OPEC venter høyere etterspørsel

OPEC oppjusterer anslagene for de neste årene.

Energi

OPEC justerer i sin World Oil Outlook 2015-rapport opp den globale oljeetterpørselen de neste årene.OPEC venter at etterpørselen i 2016 vil bli på 94,1 millioner fat per dag, mot et anslag på 93,2 millioner fat per dag i fjorårets rapport.For 2017 er estimatet oppjustert fra 94,1 millioner fat til 95,0 millioner fat per dag. I 2020 venter OPEC at oljeetterspørselen vil være på 97,4 millioner fat per dag.Økt tilbudSamtidig som oljeetterspørselen er ventet å øke, tror OPEC at det globale petroleumsvæsketilbudet vil stige med 5,2 millioner fat pr dag i perioden 2014-2020. Dermed er det ventet at tilbudet vil være 97,6 millioner fat per dag i 2020, noe høyere enn etterpørselen.I 2040 ventes det totale tilbudet i verden å ha økt til 110,0 millioner fat pr dag, noe som ifølge TDN Finans er 2,2 millioner fat mindre enn estimatet i fjorårets årsrapport.OPEC anslår at verden behøver nesten 10.000 milliarder dollar (2014-dollar) i nye investeringer i oljebransjen frem mot 2040. Mesteparten av investeringene må ifølge TDN gjøres i land utenfor OPEC. Dermed må det gjøres årlige investeringer på 250 milliarder dollar per år fra land utenfor OPEC på mellomlang sikt, mens dette vil falle til rundt 210 milliarder dollar per år på lengre sikt.