Dansk skattepine for Noreco

Siri-plattformen . Foto: Dong Energy

Norwegian Energy Company ASA kommer med en oppdatering rundt en dansk skattesak, som ble omtalt i rapporten for 1. kvartal.Den siste kjennelsen innebærer at danske myndigheter krever at det blir betalt 5,7 millioner dollar i skatt pluss renter i forbindelse med salget av Syd Arne-feltet. Tidligere har kravet vært på inntil 10,5 millioner dollar pluss renter.Siste ord er imidlertid ikke sagt.