De produserer olje for 2 dollar per fat

Genel Energy plc har kommet med en oppdatering hvor det blant annet fremgår at produksjonskostnaden for olje bare er to dollar fatet.

To arbeidere ved et oljelager på Taq Taq feltet i Nord-irak / Kurdistan. Foto: Genel Energy

Genel Energy plc har kmmet med en oppdatering til markedet i forkant av resultatfremleggelsen 3. mars. Genel-sjef Murat Özgül sier at 2015 var et svært utfordrende år for oljeindustrien. Han venter at oljeprisen vil holde seg svak på kort sikt. Selskapet har fokusert på kostnadskontroll.Toppsjefen mener selskapet er godt posisjonert. Han viser blant annet til at de har produksjonskostnader på mindre enn to dollar per fat og en robust kontantsituasjon. Ved utgangen av 2015 hadde Genel 455 millioner dollar i kontanter.Selskapet oppnådde i fjerde kvartal en gjennomsnittlig nettoproduksjon på 75.900 fat per dag, mens snittet i 2015 var 84.900 fat, mot en tidligere guiding på 85.000-90.000 fat, opp 22 prosent fra 2014.Det ventes en produksjon på 60.000-70.000 fat per dag i 2016.Kontant breakeven-nivået anslås til 20 dollar per fat.