Dette sier OPEC om norsk sokkel

OPEC kommer med sine spådommer for norsk oljeproduksjon.

Statfjord A-plattformen. Foto: Harald Pettersen/Statoil ASA.

OPEC er nå ute med sin månedsrapport for januar.Her høynes anslagene for verdens oljeetterspørsel, mens tilbudssiden i land utenfor organisasjonen (non-OPEC supply) estimeres å falle ytterligere fra 2015 til 2016.1,94 mill. fat per dagOPEC spår et oljetilbud fra Norge på 1,94 millioner fat per dag i 2015. Anslaget er hevet med 20.000 fat fra forrige rapport, og vil i så fall utgjøre en tilbudsøkning på 50.000 fat per dag fra 2014.Foreløpige tall fra Oljedirektoratet viste en daglig desember-produksjon på 2,02 millioner fat olje, NGL (natural gas liquids) og kondensat, hvorav olje utgjorde 1,61 millioner fat.- Skal falle litt i 2016I 2016 anslår OPEC at det norske oljetilbudet stiger med 10.000 fat til 1,95 millioner fat per dag, et anslag er jekket ned med 10.000 fat fra desember-rapporten.Oljedirektoratet venter en produksjon på 1,9 millioner fat per dag, altså noe ned fra 2015-nivået.Fra 51 til 82 felt på ti år OPEC konstaterer at fire nye felt åpnet for produksjon på norsk sokkel i løpet av fjoråret, samtlige i Nordsjøen.Vi snakker om Statoil-opererte Valemon, Det Norske-opererte Bøyla, BG-opererte Knarr og Lundin-opererte Edvard Grieg.- For ti år siden fantes 51 produserende felt på norsk sokkel, mot 82 ved utgangen av 2015. Dette fordeler seg med 65 i Nordsjøen, 16 i Norskehavet og ett i Barentshavet, heter det. Inklusive letebrønner har det ifølge OPEC aldri blitt boret så mange brønner på norsk sokkel som i 2015. - 56 letebrønner ble åpnet, 11 funn ble gjort i Nordsjøen og seks i Norskehavet. Men de fleste funn var små. Så langt har 18 felt blitt stengt på norsk sokkel, går det frem av rapporten.Den seneste (og eneste i 2015) stengningen i 2015 skjedde på Tor-feltet i Ekofisk-området.Hele rapporten her.