Farstad taper penger på PSV-salg

Farstad Shipping ASA selger PSV med stort tap.

Far Sapphire på prøvetur Foto: Farstad Shipping / Presse

Farstad Shipping ASA har solgt PSV-en Lady Grace, bygget i 2001.Salget er gjennomført på vegne av datterselskapet P/R International Offshore Services ANS.Overlevering av skipet til ny eier fant sted torsdag 21. januar 2016.Skipet avhendes som en del av selskapets strategi i forhold til videre utvikling av flåten og markedsutsiktene for denne type tonnasje. Salget vil medføre et bokført tap på ca 49 millioner kroner i 4. kvartal 2015.