OPEC om etterspørselen etter olje: Tror den vil øke enda mer

Samtidig er spådommen for non-OPEC at tilbudssiden vil skrumpe ytterligere inn. Sjekk alle de nye anslagene her.

OPEC er nå ute med sin månedsrapport for januar.EtterspørselDer blir anslaget for verdens oljeetterspørsel i 2015 høynet med 40.000 fat til 92,92 millioner fat per dag, sammenlignet med desember-rapporten.Det vil i så fall tilsvare en etterspørselsvekst på 1,54 millioner fat per dag - mot 1,53 millioner fat per dag ved forrige korsvei.2016-etterspørselen revideres opp 40.000 fat til 94,17 millioner fat. Etterspørselsveksten blir dermed estimert til 1,26 millioner fat per dag.I desember-rapporten ble etterspørselsveksten estimert til 1,25 millioner fat per dag.Etterspørselen etter OPEC-olje er estimert til 29,9 millioner fat per dag i 2015, 0,2 millioner fat over 2014-nivået.For 2016 ligger estimatet på 31,6 millioner fat per dag, altså 1,7 millioner fat over anslått 2015-nivå.TilbudPå tilbudssiden anslår OPEC tilbudet av olje fra land utenfor organisasjonen (non-OPEC supply) til 56,87 millioner fat per dag i 2015, tilsvarende en oppjustering på 230.000 fat per dag (fra forrige rapport).Det vil i så fall tilsvare en tilbudsvekst på 1,23 millioner fat per dag i 2015.2016-tilbudet har blitt jekket ned med 270.000 fat til 56,21 millioner fat per dag. Tilbudet av non-OPEC-olje anslås dermed altså å falle 660.000 fat per dag fra 2015 til 2016. OPEC-produksjonen i desember 2015 var 32,18 millioner fat per dag, og falt dermed 211.000 fat fra november.Til slutt anslår OPEC fortsatt en vekst i verdensøkonomien på 3,4 prosent i 2016. Det er uendret sammenlignet med desember-rapporten.Hele rapporten her.