Petroleumstilsynet sier ja til Goliat

Eni Norge har fått samtykke fra Petroleumstilsynet til å ta i bruk Goliat-plattformen.

Manifolder til Goliat levert av Aker Solutions. Foto: Aker Solutions

Samtykket gis blant annet på bakgrunn av dokumentasjon som ble sendt inn sammen med søknaden og avklaringer foretatt under saksbehandlingen, opplyser Petroleumstilsynet.Eni Norge har ennå ikke satt noen dato for produksjonsstart.Det er fortsatt flere aktiviteter som gjenstår før plattformen kan tas i bruk. Noe må også gjøres etter at produksjonen er kommet i gang. Petroleumstilsynet understreker at disse aktivitetene må sluttføres.Goliat-feltet ligger om lag 85 kilometer nord for Hammerfest. Utbyggingen er blitt betydelig dyrere og mer tidkrevende enn planlagt. (©NTB)