Sevan Marine i strid med Skatt Sør - må punge ut

Sevan Marine - Foto: selskapet

Skatt Sør har gitt Sevan Marine beskjed om at de ikke aksepterer selskapets skattemessige tap i kjølvannet av salget av FPSO-en «Hummingbird».Som følge av dette vil selskapet bli ilagt en tilleggsskatt pluss eventuell straffeskatt. Det ventes at tilleggsskatten vil måtte betales i løpet av noen uker.Sevan Marine er sterkt uenig i skattemyndighetenes syn, heter det i børsmeldingen.Rettslige skritt vil bli tatt for å bestride avgjørelsen.