Statoil avviser korrupsjon i Angola

Statoil aner ikke når byggingen av et forskningssenter i Angola, som selskapet til nå har betalt 621 millioner kroner for, vil starte. Men det er ikke grunnlag for å mistenke korrupsjon, hevder selskapet.

Energi

Det kommer fram i et brev som olje- og energiminister Tord Lien (Frp) fredag oversendte til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.Kontrollkomiteen fattet interesse for saken tidligere i januar, da det ble kjent at Statoil i 2012 hadde betalt 281 millioner kroner til det statlige angolanske oljeselskapet Sonangol for et forsknings- og teknologisenter som aldri var blitt bygget. Komiteen ba oljeministeren om svar på hva som hadde skjedd og hvilke rutiner Statoil har for å forhindre korrupsjon.I brevet fra Lien kommer det fram at Statoil har betalt atskillig mer for senteret enn 281 millioner kroner: Som en del av en budprosess i Angola påtok Statoil seg økonomiske forpliktelser på 1,4 milliarder dollar, eller nærmere drøyt 12 milliarder kroner, heter det i brevet. 715 millioner kroner er øremerket forskningssenteret, og siden 2012 er det utbetalt 621 millioner.Sonangol er ifølge Statoil rettslig forpliktet til å bruke midlene til avtalte formål. Men selv om Sonangol skulle bryte avtalen, er det «ikke nødvendigvis slik at midlene er benyttet i strid med relevant antikorrupsjonslovgivning», skriver Statoil i sin redegjørelse til statsråden, uten å gå nærmere inn på saken. (©NTB)